Odškodné za nezákonné stíhání


V případě, že je člověk obviněný ze spáchání trestného činu, po dlouhém martiriu trestního řízení, shledán nevinným, náleží mu vůči státu nárok na náhradu způsobené škody. Jedná se primárně o nárok na náhradu vynaložených nákladů, náhradu hmotné (věcné) újmy a náhradu tzv. nemajetkové újmy. Uplatnění nároku není vůbec jednoduché a cesta k získání odpovídajícího odškodného je trnitá. Základní informace o formách odškodného si můžete přečíst na webu muj-pravník.cz, jehož čtenářům rovněž radím s dalším postupem. Pomohu i Vám.

 

https://muj-pravnik.cz/nahrada-skody-za-nezakonne-trestni-stihani/

Rejstřík trestů


Odsouzení za trestný čin sebou, mimo dalších závažných důsledků, nese rovněž provedení záznamu do rejstříku trestů. Záznam v rejstříku trestů přináší v běžném životě značné komplikace, a to zejména při hledání zaměstnání, v případě cizince pak hlavně pro zachování pobytového oprávnění. Podrobnosti o samotném rejstříku i základní postupy pro jeho „vyčištění“ si můžete přečíst v článku na webu muj-pravník.cz, jehož čtenářům rovněž radím, jak si poradit v této i jiných, složitých, životních situacích. Pomoci mohu i Vám.

https://muj-pravnik.cz/vymaz-z-rejstriku-trestu/

Vývoj výše odškodného za nezákonné stíhání


Výše odškodného za nespravedlivé trestní stíhání možná v absolutních číslech stoupá, jak vyplývá ze statistik státu (blíže v odkazu), ale dle mého názoru to není způsobeno tím, že by jednotlivci získávali vyšší částky, ale spíše tím, že stát se dopouští stále více pochybení, za která musí častěji platit. Zároveň se také stále více lidí odhodlá po státu náhradu škody požadovat. Státem poskytované částky jsou však stále žalostně nízké. O tom, jak velké odškodné bude poskytnuto totiž rozhodují zaměstnanci státu, ať již úředníci na Ministerstvu spravedlnosti ČR, které nakonec odškodné vyplácí nebo soudci na příslušném soudu. Soudy jsou však stále v dikci ministerstva spravedlnosti. Výše nebo spíše níže míry odškodného již dává smysl že? Nicméně pokud víte, jak na to, tak je stále větší šance se přiměřeného zadostiučinění domoci.

https://www.ceska-justice.cz/2021/09/vyse-odskodneni-za-nespravedlive-stihani-stoupa-nku-udela-kontrolu-na-ministerstvu/

Minimální mzda v cizineckých věcech


V rámci řízení o povolení k pobytu na území ČR je obvykle nezbytné doložit, že má cizinec dostatek prostředků k pobytu na území. Stanovení jejich výše je neoddělitelně spjato právě s výší minimální mzdy na jejím základě se stanoví výše nákladů na domácnost. Přehlédnutí této skutečnosti a špatné spočítání prostředků nutných k pobytu na území může mít za následek i zamítnutí žádosti o povolení k pobytu. Zde se můžete dočíst, jak se mění minimální mzda pro rok 2023: https://archiv.hn.cz/c1-67153040-minimalni-mzda-se-od-ledna-zvedne-na-17-300-korun-zvysi-se-i-cast-zarucenych-mezd

Nespravedlnost na druhou


Odškodné, které Česká republika poskytuje těm, kterým skrze pochybení svých orgánů způsobí škodu, jsou dlouhodobě na velice nízké, až žalostné, úrovni. S mým klientem, kterého policie zmrzačila při nelegální zákroku, bojujeme mnoho let za spravedlivé odškodné. Aktuálně již ve fázi řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Shrnutí kauzy v článku Marka Pokorného, který se o případ dlouhodobě zajímá:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-se-spletla-a-rozstrilela-mu-bricho-po-23-letech-vyso/r~902073363c3d11e9b2a00cc47ab5f122/

Úskalí znaleckých posudků


Znalecké posudky jsou stále častějším a zpravidla zásadním důkazem jak v civilních, tak rovněž trestních kauzách. Často rozhodují o vině či nevině, existenci nároku či jeho absenci a osudech lidí. Ani znalec však není neomylný, dokonce může mít několik znalců různý názor. S klientkou se několik let snažíme zvrátit případ, stojící na znaleckém posudku, který však má zcela zásadní vady. Podívejte se na podrobnosti našeho případu v reportáži TV Prima: https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/co-vas-pali-znalecke-posudky

Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty