V případě, že je člověk obviněný ze spáchání trestného činu, po dlouhém martiriu trestního řízení, shledán nevinným, náleží mu vůči státu nárok na náhradu způsobené škody. Jedná se primárně o nárok na náhradu vynaložených nákladů, náhradu hmotné (věcné) újmy a náhradu tzv. nemajetkové újmy. Uplatnění nároku není vůbec jednoduché a cesta k získání odpovídajícího odškodného je trnitá. Základní informace o formách odškodného si můžete přečíst na webu muj-pravník.cz, jehož čtenářům rovněž radím s dalším postupem. Pomohu i Vám.

 

https://muj-pravnik.cz/nahrada-skody-za-nezakonne-trestni-stihani/

Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty