Kolik Vás budou moje služby stát?

Má práce je natolik specifická, že obvykle nelze obecně říct pevnou sumu za zastoupení. Odměnu za právní služby zpravidla sjednávám s klientem individuálně, v závislosti na povaze, věcném i časovém rozsahu právních služeb. Na této stránce naleznete základní způsoby, jakými může být odměna stanovena.

Jak stanovuji svou odměnu?

Existuje několik způsobů, jak stanovím odměnu za mé služby. Každý je vhodný pro jiný typ případu. Společně vybereme pro Vás ten nejvhodnější.

Odměna výsledková
Procentuální výší z částky, kterou pro Vás dokážu ve sporu získat. Odměna nesmí být vyšší než 25 % z takové částky.

Odměna fixní
Stanovena pevnou částkou za zpracování celého případu (obvykle je polovina částky hrazena předem a polovina po skončení věci)

Odměna paušální
Za paušální odměnu (fixní částka hrazená pravidelně, například měsíčně) jsou klientovi poskytovány právní služby za zvýhodněnou sazbu, přičemž služby jsou Vám poskytovány přednostně.
Hodinová sazba
Sazba je stanovena v rozmezí 1.500 - 4.000 Kč/hodina právních služeb, v závislosti na povaze a složitosti případu.

Odměna úkonová
V návaznosti na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

Za každý vykonaný úkon právní služby se platí částka konkrétně stanovená ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti (č. 177/1996 Sb.)

Vedle odměny je nezbytné uhradit také hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (zejména soudní a správní poplatky, náklady na překlady a znalecké posudky), pokud se takové výdaje objeví.

Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty