V rámci řízení o povolení k pobytu na území ČR je obvykle nezbytné doložit, že má cizinec dostatek prostředků k pobytu na území. Stanovení jejich výše je neoddělitelně spjato právě s výší minimální mzdy na jejím základě se stanoví výše nákladů na domácnost. Přehlédnutí této skutečnosti a špatné spočítání prostředků nutných k pobytu na území může mít za následek i zamítnutí žádosti o povolení k pobytu. Zde se můžete dočíst, jak se mění minimální mzda pro rok 2023: https://archiv.hn.cz/c1-67153040-minimalni-mzda-se-od-ledna-zvedne-na-17-300-korun-zvysi-se-i-cast-zarucenych-mezd

Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty