Odsouzení za trestný čin sebou, mimo dalších závažných důsledků, nese rovněž provedení záznamu do rejstříku trestů. Záznam v rejstříku trestů přináší v běžném životě značné komplikace, a to zejména při hledání zaměstnání, v případě cizince pak hlavně pro zachování pobytového oprávnění. Podrobnosti o samotném rejstříku i základní postupy pro jeho „vyčištění“ si můžete přečíst v článku na webu muj-pravník.cz, jehož čtenářům rovněž radím, jak si poradit v této i jiných, složitých, životních situacích. Pomoci mohu i Vám.

https://muj-pravnik.cz/vymaz-z-rejstriku-trestu/

Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty