Znalecké posudky jsou stále častějším a zpravidla zásadním důkazem jak v civilních, tak rovněž trestních kauzách. Často rozhodují o vině či nevině, existenci nároku či jeho absenci a osudech lidí. Ani znalec však není neomylný, dokonce může mít několik znalců různý názor. S klientkou se několik let snažíme zvrátit případ, stojící na znaleckém posudku, který však má zcela zásadní vady. Podívejte se na podrobnosti našeho případu v reportáži TV Prima: https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/co-vas-pali-znalecke-posudky

Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty