Výše odškodného za nespravedlivé trestní stíhání možná v absolutních číslech stoupá, jak vyplývá ze statistik státu (blíže v odkazu), ale dle mého názoru to není způsobeno tím, že by jednotlivci získávali vyšší částky, ale spíše tím, že stát se dopouští stále více pochybení, za která musí častěji platit. Zároveň se také stále více lidí odhodlá po státu náhradu škody požadovat. Státem poskytované částky jsou však stále žalostně nízké. O tom, jak velké odškodné bude poskytnuto totiž rozhodují zaměstnanci státu, ať již úředníci na Ministerstvu spravedlnosti ČR, které nakonec odškodné vyplácí nebo soudci na příslušném soudu. Soudy jsou však stále v dikci ministerstva spravedlnosti. Výše nebo spíše níže míry odškodného již dává smysl že? Nicméně pokud víte, jak na to, tak je stále větší šance se přiměřeného zadostiučinění domoci.

https://www.ceska-justice.cz/2021/09/vyse-odskodneni-za-nespravedlive-stihani-stoupa-nku-udela-kontrolu-na-ministerstvu/

Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty