Trestní právo


V této královské právní disciplíně jde bez nadsázky o život, a proto si v ní chyby rozhodně nemůžete dovolit. Také proto se v této oblasti práva, bez advokáta jednoduše neobejdete.

V jiných oblastech práva můžete postupovat i bez zastoupení, základní smlouvy se dají najít na internetu, v civilním řízení Vás může zastupovat i laik (ačkoliv to nedoporučuji), avšak obhájcem v trestním řízení může být ze zákona pouze advokát.

Také proto zákon svěřil právo převzít obhajobu osobám s potřebným vzděláním....

Číst dále »

Samozřejmě vzdělání samo o sobě nestačí. Jsou nezbytné zejména zkušenosti nasbírané v průběhu praxe, aby advokát mohl zodpovědně a zejména účinně hájit zájmy klienta.

V případě vazebního stíhání je pak advokát často jediným spojením s okolním světem. Nikdo jiný nemá do vazební věznice přístup kdykoliv, pouze advokát. Advokát také často bude jediným Vaším přítelem v této složité životní situaci a můžete se spolehnout, že vždy bude bojovat za Vaše práva.

Na druhé straně, pokud jste obětí trestného činu, budete chtít, aby někdo dohlédl na to, že i Vaše zájmy budou účinně hájeny. Díky zmocněnci z řad advokátů máte možnost dohlédnout na průběh vyšetřování, na to, aby pachatel byl spravedlivě potrestán a Vám případně přiznáno odpovídající zadostiučinění za způsobenou újmu.

Skrýt

//dvorak-legal.cz/wp-content/uploads/2023/01/sluzby-trestni-pravo.jpg

Máte na krku trestní řízení a nevíte co máte dělat?

Já postupuji takto:

  1. Připravím strategii a kompletní vedení obhajoby.
  2. Následně se účastním výslechů svědků a dalších úkonů v tzv. přípravném řízení, které vykonává Policie ČR. Této fáze trestního řízení se smí totiž účastnit pouze advokát.
  3. Podávám za Vás opravné prostředky proti rozhodnutí a dohlížím na to, aby celé řízení a zejména důkazy byly získávány v souladu se zákonem.
  4. Budu Vás obhajovat v rámci hlavního líčení před soudem.

Skutečně potřebujete advokáta?
Domnívám se, že v trestním řízení je jistě lepší advokáta mít. Domluvme si ale bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

Odměna
Nejčastěji bude užívána odměna fixní (u jednodušších případů), případně hodinová odměna či odměna úkonová (u složitějších případů)

Po zavedení trestní odpovědnosti právnických osob může i Vaše obchodní společnost potřebovat obhájce. Příprava strategie obhajoby a následně kompletní vedené obhajoby. Účast při úkonech přípravného řízení před Policií ČR (účastnit se může pouze obhájce), podávání opravných prostředků proti rozhodnutím a dohlédnutí na to, aby celé řízení a zejména důkazy byly získávány v souladu se zákonem. Následně obhajoba v rámci hlavního líčení před soudem.

Nejčastěji bude užívána odměna fixní (u jednodušších případů), případně hodinová odměna či odměna úkonová (u složitějších případů)

Skutečně potřebujete advokáta?
Domnívám se, že v trestním řízení je jistě lepší advokáta mít. Domluvme si ale bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

 

Pomoc s přihlášením se jako poškozený v rámci trestního řízení, vyčíslení výše utrpěné škody a její řádné přihlášení v rámci trestního řízení. Dohlédnutí na to, aby řízení proti pachateli proběhlo v souladu se zákonem, aby nedocházelo k průtahům, pachatele byl potrestán a Vám přiznán nárok na náhradu škody.
Odměna je obvykle fixní případně procentní v případě nárokování finančního odškodnění.

Potřebujete zmocněnce?
Domluvme si bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

Ne vždy dopadne trestní řízení, tak jak si přejete a případné odsouzení a následný uložený trest může člověku značně zkomplikovat život, ať v podobě podmínečné odsouzení nebo třeba v podobě zákazu činnosti. Zde je třeba a je to samozřejmě, aby tento zákaz byl co nejdříve odstraněn, případně záznam v rejstříku vymazán. Když již dojde na nejhorší a člověk musí vykonat trest odnětí svobody ve věznici, přeje si, aby se ven dostal co nejdříve. Děje se tak, nejčastěji po vykonání poloviny uloženého trestu, za pomoci žádosti o podmínečné propuštění z výkonu trestu. To vše si může odsouzený samozřejmě vyřídit sám, ale i zde situaci může usnadnit pomoc člověka, který ví co, kam a jak podat, případně jaké další doklady doplnit, aby podání bylo úspěšné. Takovým člověkem je samozřejmě advokát.

Konzultace zdarma
Domluvme si bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty