Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty